Stacks Image 12

Wij gaan voor U door het vuur … Letterlijk

Men heeft U andere dingen willen laten geloven. Toen wij de bouw van een nieuwe brandweerkazerne aan de Ninoofsesteenweg tegenhielden - Kostprijs, houdt u zich vast: 9,4 miljoen euro - schreeuwde de huidige meerderheid moord en brand. We brachten de veiligheid van de Dilbekenaar in gevaar. Tenminste dat wilde men u doen geloven. Maar onze bezwaren kwamen niet zomaar uit de lucht gevallen. Ze waren gebaseerd op een - geheim? - rapport van maart 2017, waarin letterlijk te lezen stond dat het brandweerkorps deze kazerne niet wilde! Het was een harde dobber om te slikken voor CD&V,  dat in het nieuwe project een prestige project zag. Gelukkig werd het plan voor nieuwe kazerne begraven, onder onze uitdrukkelijke impuls. En dus ging er dan toch geen 9,4 miljoen euro aan belastinggeld naar dit nutteloze project.

Vergis u niet: het spreekt vanzelf dat Lijst v.d Burger - Open Vld en ikzelf, voorstander zijn van een Dilbeekse brandweerkazerne op maat van de 21ste eeuw. Daarom gaan we op zoek naar een geschikte, nieuwe en betere locatie. meer nog, dit moet zo snel mogelijk gebeuren. Eén ding is zeker, we gaan voor U door het vuur!

De lokale economie moet opnieuw het kloppend hart van Dilbeek worden

Ook Dilbeek blijft niet gespaard van lege handelsruimtes. Meer nog: de Dilbeekse Unie van Ondernemers -DUO- trekt al lang aan de alarmbel. Een handelskern is het kloppend hart van elke gemeente. In Dilbeek en zijn deelgemeentes zijn de handelskernen dringend aan intensieve zorgen toe! 

Het winkelen in Dilbeek en zijn deelgemeenten dient opnieuw aantrekkelijk worden gemaakt. De Dilbeekse bevolking bestaat uit 25 percent senioren, de kleinhandel dient voor hen binnen wandelafstand bereikbaar zijn. Hiervoor dienen we de kleinhandel meer ademruimte geven. De leegstand moet zeer dringend worden aangepakt, Leegstaande panden zijn een vloek in iedere winkelstraat. Lokale handel en industrie hebben eigen specifieke noden en behoeften. Die moeten in kaart gebracht worden. Waarom geen masterplan voor onze Dilbeekse economie? Een bloeiende locale economie is het kloppend hard van uw gemeente.

Indien de kiezer mij in oktober der macht geeft zal ik het dan ook niet nalaten een dringende oplossing uit te werken om deze situatie zo spoedig mogelijk terug gezond te maken.

Een proper Dilbeek is zoveel aangenamer en gezelliger

Eén van onze stokpaardjes is het onderhoud van het Dilbeek openbaar domein.Daarom wordt dit één van onze speerpunten voor de volgende legislatuur.Onze gemeente ligt er allesbehalve proper bij.Onkruid wordt nauwelijks gewieden als het al eens met gasbranders wordt verwijderd, steekt het twee dagen later weer de kop op. Lijst v.d Burger - Open Vld en ikzelf willen alle middelen inzetten om Dilbeek en zijn deelgemeenten opnieuw zo proper mogelijk te presenteren als in vervlogen dagen.

Een veilige Dilbekenaar is een gelukkige Dilbekenaar

Er is iets dat U moet weten. En waarvan U niet meteen vrolijk zal worden. Maar U heeft recht op de waarheid en correcte informatie. Uit de cijfers van onze lokale politie blijkt dat zowat dagelijks ingebroken wordt in onze gemeente. De politie moet 350 maal uitrukken voor woninginbraken. 350 keer, en daarnaast wordt ook om de drie dagen een auto leeggeroofd ... 121 keer per jaar! Cijfers waarvan een mens niet vrolijk van wordt. Erger nog: deze cijfers maken van Dilbeek de trieste koploper van de Vlaamse inbraakstatistieken. Het verder uitwerken van het netwerk van camera's staat bovenaan mijn prioriteitenlijst. Voor de Lijst v.d Burger - Open Vld en mijzelf is uw veiligheid en veiligheidsgevoel  prioritair. De criminaliteitscijfers moeten drastisch naar beneden. Daarvoor kan u op ons rekenen.

Gezonde financieel toestand ondanks ...

De financiën van Dilbeek zijn gezond. kerngezond. Overschotten op de begrotingen van OCMW en gemeente. En dit ondanks de belastingvermindering. De belastingvermindering van 100 opcentiemen op de onroerende voorheffing betekent concreet 1.300.000 euro belastingen minder ieder jaar. Voor Dilbeek betekent dit amper 2 percent van het totale budget. De huidige coalitie verhoogde begin deze legislatuur de belastingen met 40 percent. Voor de Dilbeekse eigenaars is de reeds doorgevoerde belastingvermindering slecht het begin begin van de ommekeer. De doorgevoerde belastingvermindering is het pas het begin van een proces dat wij willen doortrekken de volgende jaren om opnieuw tot redelijke belastingsnoeten te komen. Een rijke gemeente zoals Dilbeek moet verder gaan met de afbouw van de belastingdruk. Zoals het voorheen perfect kon! Verdere belastingvermindering samen met een efficiënter bestuur, daar gaan we voor.