Stacks Image 18

Paul Vanden Meerssche

Ondernemer - Bestuurder - Lokaal politicus
Mijn aandacht gaat vooral uit naar locale economie, maar natuurlijk ook alle andere problemen zoals lagere aanvullende belastingen, verkeer, Vlaams beleid, netheid enz… Ik ben nog een echte Bijgaardenaar … geboren en getogen.

- Gemeenteraadslid.
- Effectief lid gemeenteraadscommissie niet-gebiedsgebonden materies.
- Plaatsvervangend lid deontologische commissie.

Stacks Image 10